Uygun Bilet ile Ucuz Uçak Bileti Seçenekleri-Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi
 
Kullanım Şartları

Web Sitesi Kullanım Şartları

Web Sitesi kullanım şartları, "Web Sitesi / Site" kullanırken uyulması gereken kuralları ve şartları açıklamaktadır. Kullanım Şartları dikkatli bir şekilde okunmalıdır. Eğer burada belirtilen Kullanım Şartları'nı kabul etmiyorsanız, Web Sitesi'ni ve hizmetlerini kullanmayınız.

Web Sitesi'ni kullanarak, işbu Kullanım Şartları'nın içeriğini peşinen kabul ettiğinizi ve Kullanım Şartları'na bağlı kalacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.
Didyma Turizm Seyahat Ltd.Şti. ("uygunbilet"), işbu Site ve Site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Sitede yayım anında yürürlüğe girer.

 Kullanıcı’ nın Site’yi kullanımı ya da Site’ye girişi ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Site’ye üye olan tüm üye ve kullanıcıları, yasal olarak bu kurallar ve şartlar bağladığından, Kullanım Şartları'nı gözden geçirmek amacıyla bu sayfayı belirli aralıklarla ziyaret etmek ile yükümlüdür.

Site, turizm hizmetlerine ilişkin otel, uçak rezervasyonları, tarifeli ve charter uçak bileti ve otel satışlarının gerçekleştirilmesi, araba kiralama, transfer ve tatil paketlerine bu alanda çeşitli promosyonları ve benzeri hizmetlerin Kullanıcılara ulaştırılmasında Şirket tarafından aracılık etmek üzere işletilmektedir.

Tanımlar Şirket : DİDYMA TURİZM SEYAHAT LTD.ŞTİ.’yi ifade eder.

Web Sitesi /Site : DİDYMA TURİZM SEYAHAT LTD.ŞTİ.’ye ait Web Sitesi olan www.uygunbilet.com ‘ u ifade eder.

Üye : DİDYMA TURİZM SEYAHAT LTD.ŞTİ.’ye  ait Web Sitesi olan www.uygunbilet.com’un aracılık ettiği hizmetleri kullanmak üzere, DİDYMA TURİZM SEYAHAT LTD.ŞTİ  ile Elektronik Acente Sözleşmesi vasıtasıyla, www.uygunbilet.com’ a üye olan, Türsab’ a kayıtlı Turizm Seyahat Acentelerini ve diğer Kurum ve Kuruluşları ifade eder.

Kullanıcı : DİDYMA TURİZM SEYAHAT LTD.ŞTİ  ile Elektronik Acente Sözleşmesi yaparak www.uygunbilet.com’ a üye olan, Türsab’ a kayıtlı Turizm Seyahat Acentesi ve diğer Kurum / Kuruluşlardaki ait üye kullanıcılarını ifade eder.
 Müşteri : DİDYMA TURİZM SEYAHAT LTD.ŞTİ ’ nin Web Sitesi ve Çağrı Merkezi üzerinden aracılık yaparak sunduğu hizmetlerinin, üye kullanıcıları tarafından, satışını ve/veya rezervasyonunu yaptığı, hizmeti satın alan ve/veya hizmeti kullanan kişi ve kurumları ifade eder.

 2 Çağrı Merkezi : DİDYMA TURİZM SEYAHAT LTD.ŞTİ ’ nin Üye Kullanıcı’ larına Web Sitesi üzerinden aracılık ettiği hizmetlerine, hizmetin ilgili hizmet sağlayıcılarından alınmasını müteakip 7/24 destek hizmeti veren birimini ifade eder.

1.KAYIT VE ŞİFRE

Kayıt esnasında Üyenin bilgileri (Kullanıcı adı, Soyadı, e-posta adresi, telefon numarası v.b) doğru olarak vermesi zorunlu olup, aksi durumda doğabilecek tüm zararlardan Şirket sorumlu olmayacaktır.
Üye ve Kullanıcı şifrelerinin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, Üye ve Kullanıcı şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamaz.

 Üye ve Kullanıcı, şifrelerinin güvenlik açısından riskli durumlar arz etmesi halinde (Kullanıcının işten ayrılması, şube ve/veya üye merkezinin yer değiştirmesi, vb. durumlar da ) şifresini değiştireceğini, herhangi bir yetkisiz kullanım hakkında bilgi sahibi olur ise Şirket’e derhal haber vermeyi ve oluşan ya da oluşabilecek tüm zararlardan Şirket’i sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 Üye ve Kullanıcı, iletişim bilgilerinin (GSM numarası, e-posta adresi vs.) Şirket tarafından, Şirket’in sağlayacağı diğer ürünler, iştigal konusuyla ilgili bilgilendirme e-postası veya sunulan hizmetler hakkında bilgilendirilmek ya da Web Sitesi’ndeki güncellemelerin bildirilmesi amacıyla kullanılabileceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

Üye istediği zaman üyeliğini yazılı olarak bildirmek kaydı ile iptal edebilir. Ancak üyelik iptalinden önce sunulan hizmetlerden dolayı Şirket nezdinde doğan haklar saklıdır.
 Üye, Kullanıcı’larının Site üzerinde gerçekleştirdiği tüm işlemlerinden sorumlu olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.
 Üye, Site’yi üye oldukları andan itibaren, kullanıcıları ile birlikte, Kullanım Kuralları ve Şartları ve uygunbilet  E-Acente sözleşme hükümlerinin de geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. ÜYELİKTEN ÇIKARMA

Şirket işbu Site Kullanım Şartları'nın ve “uygunbilet” E-Acente Sözleşmesinin ihlalinin tespiti halinde yahut bu ihlaller ile ilgili bir şikayet alınması veya bu hususta bir şüphenin olması halinde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Üye ve Kullanıcı’nın, Web Sitesi'ni herhangi bir biçimde kullanımını engelleyebilir yahut üyelikten çıkarabilir.

 Üye ve Kullanıcı, üyeliğinin tüm Kullanım Şartlarını yerine getirdiği takdirde devam edeceğini kabul beyan ve taahhüt etmektedir. Bu halde doğabilecek tüm sorumluluk ile, 3. kişiler ve/veya yetkili merciler tarafından Şirket’e ve Site’ye karşı öne sürülebilecek tüm iddia, talep ve/veya ödemeler için Şirket’in, Üye ve Kullanıcı’ lara ferileri ile birlikte rücu hakkı saklıdır.

 Şirket, Site ve diğer mecralarında, kendisi tarafından sonlandırılan Üye ve Kullanıcı hesabına ait her türlü bilgiyi silip silmeme konusunda serbesttir. Üye ve Kullanıcı silinen ya da muhafaza edilen kayıtlar ile ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

 Üye ve Kullanıcı, sona ermeye ilişkin olarak herhangi bir zarar – ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını bu haklarından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. İÇERİK KULLANIMI

Web Sitesi'nde sunulan içerik ticari kullanım içindir. Site'nin içeriğinde yer alan, “uygunbilet” Logosunun, bütün yazıların, grafiklerin ve resimlerin her hakkı saklıdır. Ticari veya sair amaçlarla izinsiz kullanılamaz. Şirket’in yazılı onayı olmaksızın Site'ye link vermek, Site'de yayınlanan herhangi bir öğeyi başka bir mecra ya da internet sitesinde yayınlamak kesinlikle yasaktır.

 Ayrıca Şirket’in haberi ve yazılı onayı olmaksızın başka bir internet sitesinde Site’ye link vermek kesinlikle yasaktır.

 Şirket’ in, aracılık ederek sunduğu hizmetlerin, Site üzerinde meydana gelebilecek her türlü bağlantı kopukluğu yahut iletişim aksaklıkları nedeni ile doğmuş ve/veya doğacak zararlardan sorumlu tutulamayacağını, Üye ve Kullanıcı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. FİKRİ HAKLAR

Üye ve Kullanıcı, Site’nin tüm içeriğinin (metin, veri, grafik, görüntü, logolar, düğme simgeleri, veritabanı, tasarım, yazılım ve sair diğer Web Site içeriğine ilişkin unsurlar) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince mali ve manevi tüm haklarının ve kaynak kodlarının münhasıran Didyma Turizm Seyahat Ltd.Şti.’ye ait olduğunu, bu yazılımları her ne nam altında olursa olsun hiçbir şekilde çoğaltmayacağını, yaymayacağını, işlemeyeceğini, umuma arz etmeyeceğini, dijital iletim de dahil olmak üzere işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletmeyeceğini ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine aykırı bir şekilde kullanamayacağını ve/veya 3. kişilere ve çalışanlarına kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Web Sitesi'nde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve tüm resimlerin her hakkı saklıdır.

 Web Sitesi içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz), bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve kullanım, fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlali anlamına gelecektir.

Kullanıcı, Site'yi kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve Şirket’in Site'ye ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder.

Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye ve Kullanıcı’ ya aittir. Şirket’in bu sorumluluk nedeni ile uğrayacağı her türlü zararı Üye’ ye ve Kullanıcı’ya fer'ileri ile birlikte rücu hakkı 4 saklıdır.

5. SİTE'NİN İŞLEYİŞİ VE HİZMETLERİN SUNULMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR

Genel Kurallar

 5.1- Şirket’in, kullanıcı tarafından Site’ye girilen yolcu bilgilerinin içeriğinden ve doğruluğundan sorumlu tutulamayacağını, Üye ve Kullanıcı kabul beyan ve taahhüt eder.

 5.2- Şirket’in, Site’si üzerinden aracılık ederek sunduğu hizmetlerinde, Hizmet Sağlayıcı firmalar ve Müşteri arasında doğabilecek uyuşmazlıklardan, zararlardan ve/veya taleplerden Şirket’in sorumlu tutulamayacağını, tek muhatabın ilgili hizmetin asıl sağlayıcısı olduğunu Üye ve Kullanıcı kabul beyan ve taahhüt eder.

 5.3- Şirket, Site’si üzerinde, tedarikçi ve/veya aracı kurumlardan aldığı ve yayımladığı içeriğin doğruluğu, güvenilirliği, eksiksizliği veya kesintisizliği hakkında hiçbir taahhütte bulunmayacağını, Üye ve Kullanıcı kabul beyan ve taahhüt eder.

 5.4- Web Sitesi'nde sunulan tüm hizmetlerin içerikleri Site üzerinde mevcuttur. Sunulan tüm bu hizmetler için Kullanıcı, müşterisine kendi iradesi ile rezervasyon ve/veya satış yapar. Şirket, işbirliği yapılan tedarikçi ve/veya aracı kurumlardan alınarak Web Sitesi üzerinde ilan edilen bilgilerin doğruluğu konusunda azami özen gösterir ancak alınan veya talep edilen hizmetin belirtilen nitelik ve yer müsaitliğini göstermemesinden dolayı Şirketin sorumlu tutulamayacağını, Üye ve Kullanıcı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 5.5- Web Sitesi'nin bir kısmı işbirliği yapılan tedarikçi ve/veya aracı kurumlar tarafından ve o kurumların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı Şirket’ den bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartlarında gerçekleşir. Şirketin, Site üzerinde aracılık ettiği hizmetler ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almadığını ve herhangi bir tavsiyede veya yönlendirmede bulunmadığını Üye ve Kullanıcı kabul beyan ve taahhüt eder.

5.6- Şirket, Site üzerinde sunduğu hizmetlerde Üye, Kullanıcı ve Müşteri arasında aracı konumdadır. Şirket’in, Site üzerinde aracılık ettiği hizmetlerde oluşabilecek aksaklıklardan dolayı sorumlu tutulamayacağını, Üye ve Kullanıcı kabul beyan ve taahhüt eder.

5.7- Kullanıcı tarafından Müşteri’ye, Site veya Çağrı Merkezi vasıtası ile Şirketin aracılık ettiği her türlü hizmet işlemlerinde tedarikçi ve/veya aracı kurumların rezervasyon kurallarının geçerli olduğunu, Üye ve Kullanıcı kabul beyan ve taahüt eder.

5.8- Şirket, Site ve Çağrı Merkezi üzerinden aracılık ederek verdiği hizmetlerde siyasi olay, grev, asgari yolcu sayısı, devletlerarası ilişkilerde değişiklik, halk hareketleri, hava şartları, doğal afet ve teknik sorunlar gibi iradesi dışındaki nedenlerden dolayı oluşabilecek aksaklıklardan sorumlu tutulmayacağını, Üye ve Kullanıcı kabul beyan ve taahhüt eder.

5.9- Kullanıcı, Web Sitesi aracılığı ile bir ürün ya da hizmetin satış işlemi gerçekleştirdiğinde Müşteri adını, e-posta adresini, kredi ya da banka kartı numarasını, kartın son kullanma tarihini ve telefon numarasını, TC. Vatandaşları için T.C Kimlik Numarası, Yabancı Ülke Vatandaşları için Pasaport numarasını belirtmelidir. Bu bilgilerin verilmemesi, eksik ya da yanlış verilmesi nedeniyle Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını Üye ve Kullanıcı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Şirket, Kullanıcı'nın Müşteri’ye ait siparişini işlemek  ve siparişin durumu hakkında bilgi vermek amacıyla, Müşteri’nin irtibat bilgilerini, cep telefon numarasını kendi mesajlaşma hizmetine dahil etme hakkına sahiptir.

5.10- Kullanıcı tarafından Web Sitesi aracılığı ile Müşteri’nin bir ürün ve hizmete ait kullanılan kredi kartı güvenliğinden, Üye ve Kullanıcı bizzat sorumlu olduğunu, yasal zorunluluklar ve/veya kart sahibinin harcama itirazı nedeni ile gerekmesi halinde kredi kartına ait belgeleri ibraz etmesi gerektiğini kabul beyan ve taahhüt eder. Bu belgeleri en az altı (6 ) ay süreyle saklamaktan Üye ve Kullanıcı yükümlüdür.

5.11- Kullanıcının Web Sitesi üzerinden yapacağı tüm işlemlerin, doğru, eksiksiz ve tam olarak yapılması şarttır. İşlemin Kullanıcı tarafından yanlış veya hatalı yapılması nedeniyle rezervasyon, rezervasyon değişikliği, iptal, iade ve on-line bilet satın alma işlemlerinde çıkabilecek, Üye, Müşteri ve Tedarikçileri arasında yaşanacak aksaklıklardan Şirket’in sorumlu olmadığını, tüm sorumluluğun Üye ve Kullanıcıya ait olduğunu, Üye ve Kullanıcı kabul beyan ve taahhüt eder. 5.12- Yapılan bir rezervasyon bir başkasına devredilemez, isim değişikliği yapılamaz.

 5.13- Şirket tarafından tahsil edilen hizmet bedelinin iadesi yapılamaz.

5.14- Ücret iadesi, Tedarikçinin koşul ve şartlarına uygun olarak hesaplanarak, yalnız ödemenin gerçekleştiği kredi kartı, banka kartı veya banka hesap numarasına yapılır.

 5.15- Web Sitesi kullanılarak satın alınan hizmetlerde taşıyıcıların ve/veya üçüncü kişilerin ihmal veya kastı sonucunda ortaya çıkabilecek bagaj zedelenmelerinden Şirket sorumlu tutulamaz. 5.16- Web Sitesi kullanılarak satın alınan yurt dışı seyahat ve konaklamalarında yolcuların pasaportlarını ve nüfus cüzdanlarını, Kıbrıs seyahatlerinde ise nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları, reşit olmayan çocukların ebeveynlerinden biri ile seyahat yapması durumunda ise diğer ebeveynin noterden düzenlenmiş muvafakatnameyi vermiş olması gerekmektedir. Pasaport ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden, seyahat edilecek ülkeye ait vize işlemlerinin tamamlanmamasından, bu işlemlerinden hatırlatılmasından veya yolcunun kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, transit vize eksikliği vs.) çıkışın engellenmesi durumunda Şirketin herhangi bir sorumluluğunun olmadığı, bu nedenle olabilecek iptal ve gecikmenin sorumluluğunun Müşteri’ye ait olduğunu, Müşteri, Üye ve Kullanıcı kabul beyan ve taahhüt eder.

5.17- Kullanıcı ve Üye, Web Sitesi ve / veya Çağrı Merkezi aracılığı ile satın aldığı hizmetlerin tamamı için, Tedarikçi/ Havayolu/ Taşıyıcı firma koşul ve şartlarına (iptal/iade ve değişiklik ) bağlı olduğunu, Tedarikçi/Havayolu/Taşıyıcı firma bu koşul ve şartlarında değişiklik yapması halinde, güncel bilgilerin geçerli olduğunu, iptal/iade ve değişiklik işlemleri için, her Tedarikçi/Havayolu/Taşıyıcı firmanın farklı uygulamaları ve ücret cezası uygulamaları olduğunu, bu koşul ve şartların Müşteri tarafında olumsuzluk yaşatması halinde Şirket’ in hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını, kabul beyan ve taahhüt eder.